Responsabilitat

El nostre compromís i aposta per la sostenibilitat és a tots els nivells, tant amb l’entorn com amb la societat de la que formem part.

Compromís mediambiental

Pel que fa a la col·laboració amb entitats de l’àmbit social, estem sempre disposats a ajudar, en la mesura del que ens és possible, amb la donació de sabó per cobrir les necessitats de les persones sense prous recursos, tant a nivell local amb Càritas i Creu Roja, com a nivell internacional col·laborant en programes d’higiene a través d’ONGs en diferents països africans, concretament en Gàmbia i Senegal.

Compromís social
 
Pel que fa a la col·laboració amb entitats de l'àmbit social, estem sempre disposats a ajudar en la mesura de les nostres possibilitats amb la donació de sabó per a cobrir necessitats de les persones sense recursos suficients, tant a nivell local amb Càritas i Creu Roja, com a nivell internacional col·laborant en programes d'higiene a través d'ONG en diferents països africans, concretament Gàmbia i Senegal.
 

Compromís empresarial

Per finalitzar, volem ser coherents i responsables a l’hora de dur a terme la nostra activitat i per això busquem empreses col·laboradores amb què compartim certs valors i models de consum més ètics. Apostem per una banca ètica, per comercialitzadores d’energia verda, i per proveïdors locals, sempre que siga possible i sostenible econòmicament.

Finalment en aquest apartat ens agradaria esmentar el nostre ferm compromís de millorar i seguir millorant, per això formem part i participem activament en la Taula de RSC de Castelló. Disposem també d'un codi ètic en el qual fem públics els nostres valors i els compromisos que com a empresa adquirim amb tots els nostres grups d'interès, i que al seu torn ens serveix de guia per a la millora en la nostra activitat empresarial.

Tot això amb l'última finalitat de millorar la planificació i l'abast de les accions que es duguin a terme tractant així d'aportar molt més valor als nostres clients, treballadors, proveïdors i en definitiva a tota la societat.

Beltrán Hermanos S.L. © 2016 - Avís Legal - Politica de privacitat - Politica de cookies - Desarrollado por Grupo Ifedes